Thượng Hải – Ô Trấn – Hàng Châu – Thanh Hà Phường

16.990.000 

THỜI GIAN: 5 ngày 4 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Hàng không Vietnam Airlines  

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Thượng Hải, Hàng Châu, Ô Trấn 

KHỞI HÀNH: Ngày 17/09/2024