Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Trấn – Bắc Kinh

20.990.000 

THỜI GIAN: 7 ngày 6 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Hàng không Vietnam Airlines  

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Thượng Hải, Hàng Châu, Ô Trấn, Bắc Kinh

KHỞI HÀNH: Ngày 19/07/2024