Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Trấn

18.990.000 

THỜI GIAN: 5 ngày 4 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Hàng không Eastern Airline 

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Thượng Hải, Hàng Châu, Tây Ô Trấn

KHỞI HÀNH: Ngày 28/08/2024