Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – Hồ Bảo Phong

10.190.000 

THỜI GIAN: 6 ngày 5 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Xe giường nằm khứ hồi Hà Nội – Lào Cai     

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới, Liễu Châu 

KHỞI HÀNH: Thứ 3 hàng tuần