Ordos – Ngân Xuyên – Kangbashi (CT bản đẹp)

19.990.000 

THỜI GIAN: 8 ngày 7 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Máy bay, xe ô tô 

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Bình Biên, Khai Viễn, Kiến Thủy, Mông Tự