Nam Ninh – Thái Bình Cổ Trấn – Biển Bắc Hải

4.950.000 

THỜI GIAN: 4 ngày 3 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Xe giường nằm khứ hồi Hà Nội – Lào Cai

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Bình Biên, Khai Viễn, Kiến Thủy, Mông Tự