Nam Ninh – Liễu Châu – Trương Gia Giới – Thiên Môn Sơn – Phượng Hoàng – Phù Dung Trấn

7.490.000 

THỜI GIAN: 6 ngày 5 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Xe giường nằm khứ hồi Hà Nội – Lào Cai     

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới, Liễu Châu 

KHỞI HÀNH: Thứ 3 hàng tuần