Móng Cái – Đông Hưng

2.890.000 

THỜI GIAN: 2 ngày 1 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Ô tô 

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Móng Cái, Đông Hưng 

KHỞI HÀNH: Thứ 7 hàng tuần