Móng Cái – Đông Hưng

3.690.000 

THỜI GIAN: 3 ngày 2 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Ô tô 

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Móng Cái, Đông Hưng 

KHỞI HÀNH: Thứ 6 hàng tuần