Đại Lý – Lệ Giang – Côn Minh

9.500.000 

THỜI GIAN: 5 ngày 4 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Xe giường nằm khứ hồi Hà Nội – Lào Cai 

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Đại Lý, Lệ Giang, Côn Minh