Bình Biên – Khai Viễn – Kiến Thủy – Mông Tự

2.990.000 

THỜI GIAN: 3 ngày 3 đêm (duy nhất ngày 27/7)                            PHƯƠNG TIỆN: Xe giường nằm khứ hồi Hà Nội – Lào Cai

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội                                                                ĐIỂM ĐẾN: Bình Biên, Khai Viễn, Kiến Thủy, Mông Tự