Bắc Kinh – Thập Tam Lăng – Thiên Đàn – Vạn Lý Trường Thành – Tử Cấm Thành – Di Hòa Viên

17.490.000 

THỜI GIAN: 5 ngày 4 đêm

PHƯƠNG TIỆN: Hàng không CA   

ĐIỂM XUẤT PHÁT: Hà Nội

ĐIỂM ĐẾN: Bắc Kinh